Čo je Brojler, ako chovať, čím kŕmiť, aké sú váhové prírastky

Chov hydiny je obľúbenou činnosťou mnohých farmárov a domácich chovateľov. Medzi najčastejšie chované druhy patrí brojler, ktorý sa vyznačuje rýchlym rastom s vysokým podielom mäsa. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú brojlery, ako začať s ich chovom, aké sú rozdiely v chove brojlerov a sliepok, ako brojlery kŕmiť, za akú dobu dorastú na bitúnkovú váhu a aké sú ich váhové prírastky.

Brojler je špeciálne vyšľachtený druh kurčaťa, ktoré je určené na produkciu mäsa. Tieto kurčatá sú známe svojou schopnosťou rýchlo rásť a dosahovať veľkú telesnú hmotnosť v relatívne krátkom čase. Brojlery majú silnú a robustnú stavbu tela, čo im umožňuje niesť veľké množstvo svalovej hmoty. Vďaka svojej genetike a špecifickým chovným metódam dokážu dosiahnuť bitúnkovú váhu už za niekoľko týždňov.

Ako začať s chovom brojlerov?

Výber vhodného plemena

Prvým krokom k úspešnému chovu brojlerov je výber správneho plemena. Medzi najpopulárnejšie plemená brojlerov patrí napríklad Cobb, Ross alebo Arbor Acres. Tieto plemená sú známe svojou rýchlosťou rastu a vysokou kvalitou mäsa.

Chov brojlerov

Priestor na chov

Brojlery potrebujú vhodný priestor na chov, ktoré im poskytne dostatok priestoru a komfortu. Ideálne je zvoliť suchý, dobre vetraný priestor, kde budú brojlery chránené pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Priestor by mal byť pravidelne čistený, aby sa predišlo šíreniu chorôb. Brojlery sú citlivé na teplotu a osvetlenie. Mladé kurčatá potrebujú teplotu okolo 32°C, ktorá by sa mala postupne znižovať na približne 21°C, keď dosiahnu vek troch týždňov. Osvetlenie by malo byť intenzívne počas prvých dní života brojlerov, následne sa môže znížiť na 16 hodín svetla denne.

Aký je rozdiel v chove brojlerov a sliepok?

Hlavným rozdielom medzi chovom brojlerov a sliepok je účel chovu. Kým brojlery sú chované primárne na mäso, sliepky sa zvyčajne chovajú na produkciu vajec. To ovplyvňuje aj spôsob kŕmenia, podmienkam priestoru a celkovú starostlivosť. Brojlery rastú oveľa rýchlejšie ako sliepky. Kým brojler môže dosiahnuť bitúnkovú váhu už za 6-8 týždňov, sliepky dosahujú plnú zrelosť a začínajú produkovať vajcia až po približne 20 týždňoch.

Kŕmenie brojlerov sa zameriava na rýchly prírastok hmotnosti, zatiaľ čo kŕmenie sliepok je optimalizované na podporu produkcie vajec a udržanie dobrého zdravotného stavu počas dlhšieho obdobia.

Ako kŕmiť brojlery?

Počiatočná fáza (prvé 2 týždne)

Počas prvých dvoch týždňov života potrebujú brojlery špeciálnu počiatočnú kŕmnu zmes, ktorá obsahuje vysoké množstvo proteínov (okolo 22-24%) a energie. Táto fáza je kritická pre správny vývoj svalov a kostí.

Rastová fáza (3-6 týždňov)

V tejto fáze by mala byť kŕmna zmes upravená na približne 20-22% proteínov. Dôležité je zabezpečiť, aby mali brojlery neustále prístup k čerstvej vode a kŕmeniu.

Výkrmová fáza (7. týždeň a viac)

Po 6. týždni by sa mala proteínová hladina v krmive znížiť na približne 18-20%. V tejto fáze sa brojlery pripravujú na bitúnkovú váhu, preto je dôležité, aby mali prístup k dostatočnému množstvu potravy, ktorá podporí finálny rast a hmotnostný prírastok. Brojlery sú známe svojou schopnosťou dosiahnuť bitúnkovú váhu v relatívne krátkom čase. Vo všeobecnosti dosiahnu optimálnu hmotnosť na porážku už za 6 až 8 týždňov. Krmivo pre záverečnú fázu výkrmu brojlerov.

 

 

V prvých týždňoch života rastú brojlery najrýchlejšie. Počas prvých dvoch týždňov môžu dosiahnuť hmotnosť okolo 500 gramov. V ďalších týždňoch sa ich hmotnosť zvyšuje exponenciálne. Vo veku šiestich týždňov môžu dosiahnuť hmotnosť 2 až 2,5 kilogramu, pričom niektoré plemená dokážu dosiahnuť až 3 kilogramy v priebehu ôsmich týždňov.

Faktory ovplyvňujúce rast

Rast brojlerov môže byť ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane kvality krmiva, podmienok chovu, zdravotného stavu a genetických predpokladov. Dôležité je zabezpečiť, aby mali brojlery optimálne podmienky pre rast, čo zahŕňa nielen kvalitné kŕmenie, ale aj vhodné teplotné a svetelné podmienky, čisté a suché prostredie.